Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение Решение № 447 от 03.07.2020 г. на Министерски съвет за бюджетна процедура за 2021 г.

23 юли 2020 година

Пленумът на ВСС прие за сведение Решение № 447 от 03.07.2020 г. за изменение и допълнение на Решение № 64 от 31 януари 2020 г. на Министерски съвет за бюджетна процедура за 2021 г., изменено с Решение № 273 на МС от 2020 г., съгласно приложението. С решението се отменят, създават и изменят текстове, които не засягат пряко бюджета на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд