Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата от Европейския съюз по проекти на ВСС към 30.06.2020 г.

23 юли 2020 година

Пленумът на ВСС прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата от Европейския съюз по проекти на ВСС към 30.06.2020 г. Справката ще бъде предоставена на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

Отчетените средства са свързани с изпълнението на девет проекти по Оперативна програма „Добро управление“, по които ВСС е бенефициент или партньор.

Общият бюджет на проектите е 9 037 319, 67 лв., трансферираните средства са в размер на 2 355 775, 59 лв., а изразходваните средства  са на обща стойност 2 600 552, 58 лв.

С решение по протокол № 12 от заседание на ВСС проведено на 13.03.2014 г. е решено ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, да представят на всеки три месеца отчет за усвояване на средствата по ръководените от тях проекти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд