Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка за утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт за основни ремонти на ДМА

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" към 30.06.2020 г.

Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд - Сливница, Районен съд - Горна Оряховица, Районен съд - Луковит, Окръжен съд - Пазарджик, Районен съд - Червен бряг, Административен съд - Габрово, ВКС, ПРБ и ВСС. Утвърдените средства за основен ремонт са в общ размер 16 406 770 лв., от които са изразходени 2 222 056 лв.

Справката е изготвена в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., с което е възложено на дирекция 4Бюджет и финанси" да предоставя ежемесечна справка на Комисия "Бюджет и финанси" и дирекция "Управление на собствеността на съдебната власт" за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд