Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Враца

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени свое решение по Протокол №39/11.12.2019 г., т. 12, с което на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Десислав Първанов Начков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца, е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението, като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. В тази връзка, Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Бисер Стефанов Кирилов – прокурор в Софийска градска прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд