Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатите за младши прокурори в рамките на 35 конкурсни длъжности

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 186, ал. 4 от Закона за съдебната власт, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС, одобри кандидатите за младши прокурори в рамките обявените 35 конкурсни  длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането им. Колегията прие отказ за участие в класирането на Нели Урумова, класирана на четиридесет и четвърто място, като на нейно място включи следващия по реда на класирането кандидат – Петър Тръшлиев. Така в обявения с решение на Колегията по протокол № 3/29.01.2020 г. конкурс, са класирани:

 1. Александра Петкова
 2. Даниела Христова
 3. Василена Гръбчева
 4. Николай Илиев
 5. Иван Димитров
 6. Станислав Георгиев
 7. Евгени Тодоров
 8. Стефка Драганова
 9. Янислав Димов
 10.  Крум Гечев
 11.  Божидар Кирилов
 12.  Кънчо Димитров
 13.  Вероника Стефанова-Чолакова
 14.  Диана Илевска
 15.  Иванка Попова
 16.  Радослав Ценков
 17.  Христиана Керанова
 18.  Борислава Бориславова
 19.  Биляна Желева
 20.  Марина Иванова
 21.  Любомира Цветанова
 22.  Панайота Рандева
 23.  Рени Тотева
 24.  Александра Атанасова
 25.  Екатерина Стратиева
 26.  Робертино Тодоров
 27.  Ангел Василев
 28.  Мая Александрова
 29.  Станислав Николов
 30.  Пламена Петкова
 31.  Марина Христова
 32.  Константин Богданов
 33.  Константина Константинова
 34.  Иво Богоев
 35.  Христо Марков
 36.  Лиляна Станчева
 37.  Катерина Гешева
 38.  Даниела Йорданова
 39.  Андрей Чекунов
 40.  Антони Христов
 41.  Николай Вълчев
 42.  Лидия Пенева-Стоилова
 43.  Явор Парнаров
 44.  Георги Стоев
 45.  Кристиана Добрева
 46.  Дилиян Царев
 47.  Пламен Иванов
 48.  Кристияна Пикова
 49.  Светозар Тунев
 50.  Теодора Такова
 51.  Петя Саръева
 52.  Теодора Петрова
 53.  Мариела Бонева-Димитрова
 54.  Нели Николова
 55.  Невена Манолова
 56.  Александър Велинов
 57.  Галина Тренчева-Николова
 58.  Петко Станимиров
 59.  Явор Захариев
 60.  Кристина Янкулова
 61.  Радослав Николов
 62.  Ванина Йорданова
 63.  Полина Петрова
 64.  Иван Иванов
 65.  Билял Црънгалов
 66.  Атанас Мирчев
 67.  Драгомир Марков
 68.  Ралица Христова
 69.  Севдалина Стойкова
 70.  Петър Тръшлиев

 

Колегията определи, на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г., дата - 02.10.2020 г. (петък), на която всички кандидати следва да се явят лично (или чрез упълномощен представител) от 14:00 ч. в аула „Максима“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия, на бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София, за да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши прокурор“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд