Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатите за младши следователи в рамките на 31 конкурсни длъжности

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 186, ал. 4 от Закона за съдебната власт, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС, одобри кандидатите за младши следователи в рамките обявените 31 конкурсни  длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането им. Колегията прие отказ за участие в класирането на Пламен Кучев, класиран на четиридесет и шесто място, като на негово място включи следващия по реда на класирането кандидат – Инна Иванова. Така в обявения с решение на Колегията по протокол № 3/29.01.2020 г. конкурс, са класирани:

 1. Иван Аврамов
 2. Антония Минкова
 3. Натали Тодорова
 4. Раден Заимов
 5. Емил Емилов
 6. Теодора Багрева
 7. Орхан Хасанов
 8. Лейля Аптула
 9. Мартин Христов
 10.  Светла Иванова
 11.  Никола Сиджимов
 12.  Георги Божилов
 13.  Иван Петров
 14.  Андрей Чекунов
 15.  Теодора Алексиева
 16.  Диана Станоева
 17.  Кристиана Добрева
 18.  Александър Илиев
 19.  Станислава Мартинова-Казакова
 20.  Симона Николаева
 21.  Ана Добрева
 22.  Татяна Петрова
 23.  Драгомир Марков
 24.  Димитър Узунов
 25.  Биляна Николова
 26.  Иван Енев
 27.  Катрин Ангелова
 28.  Десислава Маринова
 29.  Даниела Милева-Димитрова
 30.  Ангел Николов
 31.  Кремена Стайкова-Дялкова
 32.  Захари Георгиев
 33.  Никол Станева
 34.  Галина Петкова
 35.  Радина Данаилова
 36.  Милчо Русев
 37.  Ивайло Миланов
 38.  Боян Ешпеков
 39.  Ивайло Петров
 40.  Александра Нанова
 41.  Кристияна Пикова
 42.  Светозар Тунев
 43.  Ирена Енчева-Чуклева
 44.  Самуил Славев
 45.  Александрина Хаджиева
 46.  Ивайло Пелев
 47.  Мартин Апостолов
 48.  Петя Генова
 49.  Кирил Атанасов
 50.  Тодор Канакиев
 51.  Румен Ангелов
 52.  Нели Николова
 53.  Татяна Балевска
 54.  Моника Маринкова
 55.  Пламен Иванов
 56.  София Ризова
 57.  Теодора Тодорова
 58.  Марина Христова
 59.  Иво Георгиев
 60.  Александър Велинов
 61.  Мариета Венова
 62.  Инна Иванова

 

Колегията определи, на основание чл. 28, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г., дата - 02.10.2020 г. (петък), на която всички кандидати следва да се явят лично (или чрез упълномощен представител) от 14:00 ч. в аула „Максима“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия, на бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София, за да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши следовател“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд