Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи младши прокурор на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Сливница

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Дияна Колева Колева – младши прокурор в Районна прокуратура – Сливница, с удължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Сливница, считано от 05.10.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд