Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щатната численост на ВКП и СГП

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на главния прокурор на Република България и на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ разкри по една щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ във Върховна касационна прокуратура и в Софийска градска прокуратура.

Като мотиви за разкриването бяха изложени фактите, че щатната бройка за прокурорски помощник във ВКП е необходима, поради функционалната насоченост на отдел 02 „Досъдебен“, а увеличението на щата в СГП е необходимо, поради факта, че съотношението съдебни служители/магистрати е значително по-ниско от средното ниво за страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд