Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Информация във връзка с насрочената за 2 октомври 2020 г. процедура по реда на чл. 186, ал. 6 от ЗСВ по заявяване на желания на кандидатите за младши магистрати

30 септември 2020 година

Съдийската и Прокурорската колегии определиха дата 2 октомври 2020 г. (петък) от 14:00 ч., на която одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Аула „Максима“, в Университета по архитектура, строителство и геодезия, в гр. София, ще могат лично или чрез писмено упълномощен представител (с нотариално заверено пълномощно) да заявят изрично и писмено пред съответната колегия желанието си за назначаване на съответната длъжност по поредността на класирането, съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от ЗСВ. Всеки следващ кандидат ще избира от останалите незаявени длъжности, като кандидат, който не заяви желание, ще бъде заместен от следващия класиран и одобрен кандидат.

Влизането до залата ще се осъществява от 13.00 часа, срещу лична карта, през входа на УАСГ – Нова сграда, бул. „Христо Смирненски“ № 1, като придружители не се допускат. Всички участници в процедурата следва да спазват санитарно-хигиенните изисквания и превантивни мерки, определени в Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. във вр. Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г.  на министъра на здравеопазването - задължително ползване на поставените дезинфектанти, носене на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.), както и да спазват физическа дистанция.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд