Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи избора на административен ръководител – председател на Районен съд – Варна

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата 3 ноември 2020 г. за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Варна. До изслушване са допуснати трима кандидати – Любомир Нинов и Димитър Димитров – съдии в Районен съд – Варна, и Магдалена Давидова-Янева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд