Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт, прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание, както следва:

 

 1. Господин Тонев – Софийски градски съд;
 2. Бетина Бошнакова – Софийски градски съд;
 3. Калина Станчева – Софийски градски съд;
 4. Теодора Карабашева – Софийски градски съд;
 5. Величка Запрянова – Окръжен съд- Пловдив;
 6. Теодора Петрова – Софийски градски съд;
 7. Божидар Стаевски – Софийски градски съд;
 8. Десислава Алексиева – Софийски градски съд;
 9. Виктория Станиславова – Софийски градски съд;
 10. Стойчо Попов – Софийски градски съд;
 11. Антоанета Ивчева – Софийски градски съд;
 12. Яна Владимирова-Панова – Софийски градски съд;
 13. Десислава Чернева – Софийски градски съд;
 14. Светослав Николов – Окръжен съд – София;
 15. Димитър Стоянов - Окръжен съд – Бургас;
 16. Мария Танева – Окръжен съд – Кюстендил;
 17. Симона Донева – Окръжен съд – Варна;
 18. Илина Гачева – Окръжен съд – Велико Търново;
 19. Моника Христова - Окръжен съд – Благоевград;
 20. Кристиян Попов – Окръжен съд – Бургас;
 21. Славена Койчева – Окръжен съд – Габрово;
 22. Георги Алипиев – Окръжен съд – Плевен;
 23. Александър Цветков – Окръжен съд – Варна;
 24. Радослав Ангелов – Окръжен съд – Ловеч;
 25. Михаил Драгнев – Окръжен съд – Русе;
 26. Крум Гечев – Окръжен съд – Смолян;
 27. Анита Велева – Окръжен съд – Ямбол;
 28. Борис Царчински – Окръжен съд – Търговище;
 29. Симеон Светославов – Окръжен съд – Сливен;
 30. Кристина Митева – Окръжен съд – Разград.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд