Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий резервен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Васил Гатов – съдия в Апелативен съд – Пловдив, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна.

Колегията определи чрез жребий Милена Рангелова – съдия в Апелативен съд - Пловдив, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Васил Гатов.

Решението е във връзка с подадено от Ангелина Лазарова заявление за отвод като член на конкурсната комисия по обявения с решение на СК по протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс (обн. в ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд