Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за провеждане на процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура - Враца

11 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 09 декември 2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат - Владимир Сираков - прокурор в Районна прокуратура – Враца, в процедура за избор на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/30.09.2020 г. (обн. ДВ, бр. 86/06.10.2020 г.).

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд