Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповеди за обръщане на внимание на двама съдии от Административен съд - Варна

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-0399/07.10.2020 г., на административния ръководител на Административен съд – Варна, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Ралица Андонова – съдия в Административен съд – Варна.

Приета за сведение е също Заповед № РД-0398/07.10.2020 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна, с която е обърнато внимание на Мария Иванова-Даскалова – съдия в Административен съд – Варна.

Целта на двете заповеди е подобряване на организацията на работа на магистратите относно спазване на срока за изготвяне на съдебните актове по чл. 172, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Заповедите са влезли в сила съответно на 22.10.2020 г. и на 24.10.2020 г.

На основание чл. 327, ал. 3 от ЗСВ те се прилагат към кадровите досиета на съдиите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд