Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Христо Ангелов за и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Гълъбово

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Христо Ангелов – съдия в Районен съд – Стара Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Гълъбово, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Красимир Георгиев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд