Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Йова Проданова-Хаджолян от длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Йова Проданова-Хаджолян – съдия в Административен съд – Варна, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Наградата е предложена от Елена Янакиева – административен ръководител – председател на Административен съд - Варна, която се мотивира с дългогодишната съдийска практика на съдия Проданова-Хаджолян, безупречната ѝ репутация и неоспорим авторитет. Посочва се нейният богат съдийски опит, свързан с доказана професионална квалификация, ефективност на високо ниво при изпълнение на заеманата длъжност и постигнати високи резултати в осъществената юрисдикция.

Подкрепа за предложението заявиха Атанаска Дишева – член на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като посочиха изключителните професионални и етични качества на магистрата, доказани през цялата ѝ кариера.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Йова Проданова-Хаджолян от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от 20.11.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд