Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи приемането на решение по конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в апелативен съд

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 01.12.2020 г. приемането на решение по конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в апелативен съд – наказателна колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 3/21.01.2016 г.

Колегията поиска да бъде приложена цялата преписка, включително резултатите от устния изпит на двама от кандидатите – Благой Потеров и Стоян Германов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд