Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи седем класирани кандидати за първоначално назначаване в районните съдилища

17 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 186а, ал. 4 от Закона за съдебната власт назначи класираните кандидати на седем свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, съгласно обявения конкурс за първоначално назначаване, с решение на СК по протокол № 7/25.02.2020 г., изм. и доп. с решение по протокол № 8810.03.2020 г. (обн. ДВ, бр. 47/22.05.2020 г.).

Колегията назначи както следва:

  • Андрей Чекунов на длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге,
  • Елена Геренска на длъжност „съдия“ в Районен съд – Велики Преслав,
  •  Петя Здравкова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Берковица,
  •  Ивайло Кънев на длъжност „съдия“ в Районен съд – Айтос,
  •  Грета Денчева на длъжност „съдия“ в Районен съд – Кърджали,
  •  Славчо Димитров на длъжност „съдия“ в Районен съд – Мадан и
  •  Теодора Белева-Маркова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Лом.

Поради попълване на местата Колегията прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища.

Решенията на Колегията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд