Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не проведе избор за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Сандански

18 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, не проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сандански, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат - Жана Иванова Захова - Божкилова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански и прекрати откритата, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по № 17/20.05.2020 г. (обн. ДВ, бр.49/29.05.2020г.), процедура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд