Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС оптимизиране щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194 от ЗСВ по предложение на главния прокурор

18 ноември 2020 година

По предложение на Прокурорската колегия за оптимизиране структурата на районните прокуратури, Пленумът на Висшия съдебен съвет, считано от 01 януари 2021 г. реши за закрие районните прокуратури в градовете Сандански, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяра Слатина, Козлудуй, Мездра, Оряхово, Севлиево, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Карлово, Девин, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли. Определени бяха съдебните райони на районните прокуратури със седалище в областния град както следва: РП – Благоевград, РП – Бургас, РП – Велико Търново, РП – Враца, РП – Габрово, РП – Добрич, РП – Кърджали, РП – Кюстендил, РП – Ловеч, РП – Монтана, РП – Пазарджик, РП - Пловдив, РП - Смолян, РП – Стара Загора и РП – Хасково и разкри териториални отделения към тях. В закритите районни прокуратури утвърденият щат включва 197 магистрати, от които 167 щатни длъжности са заети, а 30 свободни. След анализ на кадровото състояние се налага извод, че с оглед ефективното изпълнение на възложените им от закона функции, утвърденият щат следва да бъде запазен. В тази връзка и считано от 01 януари 2021 г., Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ да съкрати 7 щатни длъжности в РП – Сандански, 9 щатни длъжности в РП – Петрич, 8 щатни длъжности в РП – Гоце Делчев, 7 щатни длъжности в РП – Разлог и да разкрие 27 щатни длъжности „прокурор" и 4 щатни длъжности „младши прокурор“ в РП – Благоевград.

Относно съдебния район на ОП – Враца, да съкрати 6 щатни длъжности в РП – Бяла Слатина, 3 щатни длъжности в РП – Оряхово, 5 щатни длъжности в РП – Козлудуй, 8 щатни длъжности в РП – Мездра, като разкрие 22 щатни длъжности „прокурор" в РП – Враца.

Предлага се съкращаване на 13 щатни длъжности в РП – Дупница, и да се разкрият 13 такива за „прокурор“ в РП – Кюстендил.

Относно съдебния район на ОП – Монтана, се предлага съкращаване на 5 щатни длъжности в РП – Берковица и 6 щатни длъжности в Районна прокуратура – Лом, които да бъдат разкрити като 11 щатни длъжности „прокурор" в РП – Монтана.

За съдебния район на ОП – Пловдив, колегията предлага съкращаване на 6 щатни длъжности в РП – Асеновград и 7 щатни длъжности в РП – Карлово, като се разкрият 13 щатни длъжности „прокурор" в РП – Пловдив.

За съдебния район на ОП – Пазарджик, Прокурорсакат колегия предлага съкращаване на 5 щатни длъжности в РП – Велинград, 3 щатни длъжности в РП – Панагюрище и 3 щатни длъжности в РП – Пещера, като се разкрият 11 щатни длъжности „прокурор" в РП – Пазарджик.

За съдебния район на ОП – Стара Загора, предложението е да бъдат съкратени 12 щатни длъжности в РП – Казанлък и 3 щатни длъжности в РП – Чирпан, като се разкрият 13 щатни длъжности „прокурор" и 2 щатни длъжности „младши прокурор“ в РП – Стара Загора.

Предложението за съдебния район на ОП – Хасково е да бъдат съкратени 5 щатни длъжности в РП – Харманли, 8 щатни длъжности в РП – Свиленград, 4 щатни длъжности в РП – Димитровград и 2 щатни длъжности в РП – Ивайловград, и да се разкрият 15 щатни длъжности „прокурор" и 4 щатни длъжности „младши прокурор“ в РП – Хасково.

Да бъдат съкратени 4 щатни длъжности в РП – Момчилград и 3 щатни длъжности в РП – Крумовград, като се разкрият 7 щатни длъжности „прокурор" в РП – Кърджали, се предлага за съдебния район на ОП - Кърджали.

За района на ОП – Смолян, предложението е съкращаване на 2 щатни длъжности в РП – Девин и 2 щатни длъжности в РП – Златоград, като се разкрият 4 щатни длъжности „прокурор" в РП – Смолян.

Предложенията за съдебния район на ОП – Велико Търново са съкращаване на 8 щатни длъжности в РП – Горна Оряховица, 5 щатни длъжности в РП – Свищов и 4 щатни длъжности в РП – Павликени, като се разкрият 17 щатни длъжности „прокурор" в РП – Велико ТърновО.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет съкращаване на 3 щатни длъжности в РП – Севлиево и разкриването им в 3 щатни длъжности „прокурор" в РП – Габрово. Съкращаване на 5 щатни длъжности в РП – Троян, 5 щатни длъжности в РП – Тетевен и 3 щатни длъжности в РП – Луковит, като се разкрият 13 щатни длъжности „прокурор" в РП – Ловеч.

Още от предложенията са съкращаване на 3 щатни длъжности в РП – Балчик, 2 щатни длъжности в РП – Генерал Тошево и 3 щатни длъжности в РП – Каварна, като се разкрият 8 щатни длъжности „прокурор" в РП – Добрич, както и съкращаване на 5 щатни длъжности в РП – Айтос и 5 щатни длъжности в РП – Карнобат, като се разкрият 8 щатни длъжности „прокурор" в РП – Бургас, от които 6 заети и 2 свободни длъжности и 2 свободни длъжности „прокурор“ в РП – Монтана.

Преназначаването на прокурорите от съкратените щатове на новоразкритите щатове ще се извърши с последващи отделни решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Предложението ще бъде внесено в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 19.11.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд