Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

18 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе периодично атестиране на Лида Осипова и Стефка Димитрова – прокурори в Софийска районна прокуратура, както и на Красимир Първанов - прокурор в Районна прокуратура – Перник и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането на тримата прокурори „Много добра".

Колегията, на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши Йордан Ангелов – прокурор в Районна прокуратура - Горна Оряховица, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Юлиета Ушинска и Валентина Василева – прокурори в Софийска районна прокуратура, както и Бойка Лулчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението. На място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ бяха повишени Любослав Бояджиев и Стефка Каменова - прокурори в Районна прокуратура – Крумовград, както и Камен Господинов - прокурор в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд