Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дата за провеждане на процедура по избор на административни ръководители на районните прокуратури в градовете Перник и Търговище и прекрати тази за Районна прокуратура -Свищов

18 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, определи 20 януари 2021 година за дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Перник, с кандидат Аделина Борисова – Алексиева - изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Перник, и на Районна прокуратура – Търговище, с кандидат Мила Стайкова - заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура – Търговище.

Процедурите са откритис решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/29.04.2020 г. и протокол № 9/11.03.2020 г. (обн. ДВ. бр49/29.05.2020г.).

Колегията реши да прекрати откритата със свое решение по протокол №15/29.04.2020 г., процедура за избор наа административен ръководител на Районна прокуратура – Свищов, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат – Блага Георгиева – изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свищов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд