Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени свое предходно решение във връзка с изплащане на допълнително трудово възнаграждение при заместване на административен ръководител от магистрат, който не е негов заместник

19 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени свое решение по т. 36.2. от Протокол № 46/21.11.2013 г., с което се урежда дължимото допълнително трудово възнаграждение при заместване на административен ръководител от съдия, прокурор или следовател, който не е назначен за заместник-административен ръководител. Съгласно цитираната в текста на решението разпоредба на чл. 168, ал. 7 от ЗСВ (сега ал. 8, ДВ бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) „Когато административният ръководител няма заместник, във всички случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия, прокурор или следовател от съответния орган да изпълнява функциите му или част от тях“.

         Съгласно приетото изменение „При заместване на административен ръководител от съдия, прокурор или следовател, който не е заместник на административния ръководител, да се изплаща допълнително трудово възнаграждение, във връзка с чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда, при спазване Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на съответния орган на съдебната власт“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд