Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие бюджетът на съдебната власт да бъде намален във връзка с превенция на COVID-19 и отмени изискването PCR тест на магистрати и съдебни служители да се извършва след проведен и установен положителен резултат от антигенен тест

26 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие бюджетът на съдебната власт за 2020 г. да бъде намален със 1 000 000 лв., в т. ч.  бюджета на ВСС по показател „Издръжка“, за дейности свързани с превенция на разпространението на COVID – 19. Корекцията е във връзка с писмо от министъра на финансите за извършване на пълен преглед на разходите по бюджета за 2020 г. и оценка на възможностите за заделяне на ресурс, с цел осигуряване на допълнителни средства за бюджета на Министерство на здравеопазването и на първостепенни разпоредители с бюджет, пряко ангажирани с дейности по лечение на заразените и опазване здравето на населението.

По предложение от председателя на Върховния административен съд Пленумът на ВСС измени свое решение по т. 68.2. от протокол № 27/05.11.2020 г., като указа на административните ръководители на органите на съдебната власт да организират провеждането на PCR или антигенен тест на магистратите или съдебните служители. Разходите за тестове да бъдат за сметка на бюджета на органите на съдебната власт. С промяната отпада  изискването извършването на PCR тест да се осъществява само след проведен и установен положителен резултат от антигенен тест за COVID-19.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд