Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие протокол и решение от заседание на Съвета за партньорство

26 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение протокол № 5/12.10.2020 г. на Общото събрание на Съвета за партньорство към ВСС и приетото от него Решение № 4/12.10.2020 г. С него се предлагат промени в Единната информационна система на съдилищата, в разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредбата № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становище относно новия договор за застраховки на магистрати и съдебни служители, и е проведен избор на Даниела Ангелова – заместник-председател на Асоциацията на прокурорите в България, за съпредседател на Съвета за партньорство.

Пленумът изпрати протокол № 5/12.10.2020 г. и Решение № 4/12.10.2020 г. в частта по т. 2 относно Наредба 1 от 9 февруари 2017 г. на Комисията по правни въпроси към ПВСС, относно предложението за промяна в разпоредбата на чл. 33, ал. 2. На дирекция „Международна дейност и протокол“ е възложено да направи проучване на опита на други правни системи относно правилата за кариерно развитие на магистратите. Протоколът и Решението на Съвета за партньорство в частта по т. 3 се изпращат и на Комисия „Бюджет и финанси“ към ПВСС, по компетентност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд