Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие актуална информация за разпространението на COVID-19 в съдилищата

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за разпространението на COVID-19 в съдилищата към 30.11.2020 г. Данните в нея сочат, че носители на вируса са 74 магистрати и 163 съдебни служители, а са карантинирани 50 магистрати и 92 съдебни служители.

Посочено бе, че в периода 24 – 30.11.2020 г. на интернет сайта на ВСС са публикувани получените 4 заповеди на административни ръководители на съдилища за отлагане на съдебни производства, и други 5 заповеди за актуализиране на прилаганите мерки за работа в условия на пандемия.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение сигнал от адвокат Емилия Недева относно приложението в Окръжен съд – Пловдив на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд