Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което оставя в сила съдебен акт за отхвърляне жалба на Люба Петрова срещу дисциплинарното ѝ освобождаване от длъжност

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 14147/16.11.2020 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 6856/2020 г., с което оставя в сила решение № 1672/31.01.2020 г., постановено по адм. дело № 9036/2019 г. на тричленен състав на ВОС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Люба Петрова против решение по т. 5 от протокол № 23/16.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС по дисциплинарно дело № 21/2017 г. по описа на ВСС, с което ѝ е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Решението на СК се прилага към кадровото дело на Люба Петрова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд