Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на председатели на 14 съдилища

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители на Районен съд – Ардино, Районен съд – Бургас, Районен съд – Габрово, Районен съд – Гълъбово, Районен съд – Мадан, Районен съд – Монтана, Районен съд – Нови пазар, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Панагюрище, Районен съд – Първомай, Районен съд – Средец, Районен съд – Тервел, Районен съд – Тополовград и Районен съд – Чепеларе. В тези 14 съдилища длъжността е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението се обнародва в Държавен вестник и се публикувана на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд