Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи седем съдии за участие в проект „Продължаваща реформата в заповедното производство“

1 декември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи седем съдии за участие в проектния екип по проект „Продължаваща реформата в заповедното производство“, както следва: Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, Георги Чехларов – заместник-председател на Софийски районен съд, Константин Кунчев и Кирил Петров – съдии в Софийски районен съд, Десислава Жекова – съдия в Окръжен съд – Варна, Евгени Узунов – съдия в Районен съд – Бургас и Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик.

Съдиите са предложени от членовете на Висшия съдебен съвет Даниела Марчева, Боряна Димитрова и Боян Новански и са участвали и в първата част на проекта.

Решението на Колегията е във връзка с писмо от Генерална дирекция „Структурни реформи“ в Европейската комисия от 24.11.2020 г., с което Висшият съдебен съвет е информиран, че за изпълнител на проекта е избрано Адвокатско съдружие „Ърнст енд Янг България“, както и писмо от Адвокатското съдружие с молба да бъдат излъчени представители на районните съдии в проектния екип.

Проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“ е финансиран със средства от Програмата за подкрепа на структурните реформи на ЕС, а основен бенефициент е Висшия съдебен съвет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд