Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Мария Дойчева – прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура

2 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Мария Георгиева Дойчева – прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

В предложението от Даниела Ангелова – административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура е посочено, че Мария Дойчева с работата си като прокурор в Специализираната прокуратура е допринесла за изразената положителна оценка в Доклада на ЕК от 2028 г. за напредъка на страната ни по показател „Борба с организираната престъпност“, както и че е приключила голям брой наказателни производства, отличаващи се с голям обществен интерес, част от които са наблюдавани от Европейските институции.

Прокурор Дойчева има над 19 години юридически стаж. Била е следовател в ОСлС – Сливен в периода от 01.04.20024 г. до 01.05.2006 г., след което до 26.11.2013 г. е прокурор в Районна прокуратура – Сливен. От 26.11.2013 г. до настоящия момент е прокурор в Специализираната прокуратура, като от началото на 2020 г. е командирована в Апелативна специализирана прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд