Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи от длъжност двама прокурори, поради навършване на 65-годишна възраст и определи и. ф. административен ръководители на Окръжна прокуратура – Плевен

2 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст Ваня Савова-Цветанова от заеманата длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, както и от длъжността „прокурор“, считано от 09.12.2020 г. В тази връзка Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Николай Валентинов Пачевски – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен, за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 09.12.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Той има над 19 години юридически стаж, като последователно е заемал длъжностите: младши прокурор, прокурор, заместник-районен прокурор и и. ф. районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен. От 28.05.2012 г. е прокурор в Окръжна прокуратура –Плевен, а от 23.11.2017 г. е заместник на административния ръководител. Със заповед на главния прокурор от 2016 г. е поощрен с отличие „Служебна благодарност и грамота“ и предметна награда.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, поради навършване на 65 годишна възраст, Донка Мачева от заеманата длъжност „ заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново, както и от длъжността „прокурор“, считано от 23.12.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд