Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Красимир Невенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения

2 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Красимир Невенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Прокурор Невенов е поощрен, по предложение от Бисер Кирилов – и. ф.  административен ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, за проявен висок професионализъм при провеждане на ръководството и наблюдението на ДП № 6/2020 г. на ОСлО - Враца, пр. пр. 56/2020 г. на Окръжна прокуратура Враца и проведеното съдебно следствие по НОХД № 231/2020 г. в Окръжен съд – Враца. Досъдебното производство е образувано на 11.01.2020 г. за престъпление по чл. 115 от НК, за това че на същата дата в с. Галиче, обл. Враца умишлено е умъртвена 18 годишната Андреа Руменова.

В предложението от и. ф.  административният ръководител е посочено, че досъдебното производство е проведено в изключително кратки срокове, въпреки големия обем проведени процесуално следствени действия, като е приключило за по-малко от пет месеца. Уточнено е, че събирането и закрепването на достатъчно по брой и тежест доказателства са довели до разкриване на обективната истина и са дали „възможност на Окръжен съд – Враца да вземе решение по вътрешно убеждение и да се произнесе по единствения възможен начин, като подсъдимия бе признат за виновен по всички обвинения“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд