Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи дата за събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич

2 декември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 27.01.2021 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 15/29.04.2020 г.

Единствен кандидат в процедурата е Петко Тухчев, чиито първи мандат като районен прокурор на Районна прокуратура – Добрич изтече на 25.06.2020 г. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 23/24.06.2020 г. той е определен за изпълняващ функциите административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд