Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи допълни състава на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура във връзка със заявление за отвод от редовен член

2 декември 2020 година

 Прокурорската колегия определи проф. д.ю.н. Георги Митов – хабилитиран преподавател по наказателно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, на мястото на проф. д-р Веселин Вучков.

Колегията определи чрез жребий проф. д.ю.н. Йонко Кунчев за резервен член – хабилитиран преподавател по наказателно право в ПУ „Пайисий Хилендарски“, на мястото на проф. д.ю.н. Георги Митов.

Решението на колегията е във връзка със заявлението за отвод от участие в конкурсната комисия на проф. д-р Веселин Вучков.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд