Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2020 г.

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2020 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета към 31.10.2020 г. е 70,56% при среден процент на изпълнение 82,38%. Неизпълнението на приходите е в размер на 14,819 млн. лв. Приходите от дейността на органите на съдебната власт бележат спад от 10,58% в сравнение с м. октомври 2019 г.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2020 г. са в размер на 596,506 млн. лв., което представляват 75,74% от годишните разчети, при среден процент на изпълнение 83,33%. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала – 87,36 %, тъй като по този параграф основните заложени средства са за изплащане на облекло и за обезщетения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд