Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предлага промени по бюджета на съдебната власт във връзка с договор за обучение на служители от Бюрото по защита

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет предлага на министъра на финансите, на основание чл. 110, ал. 4 и ал. 10 от Закона за  публичните финанси, да извърши промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г., във връзка със сключен договор между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи за обучение на служители от Бюрото по защита при главния прокурор в Академията на Министерство на вътрешните работи и сключен споразумителен протокол. Те са със статут на държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР (ЗМВР) и са длъжни да преминат първоначално полицейско професионално обучение, което съгласно чл. 170, ал. 2 от ЗМВР, е проведено в Академията на МВР.

Министърът на финансите и министърът на вътрешните работи ще бъдат уведомен писмено за предложените промени по бюджета на съдебната власт за 2020 г. и за споразумителния протокол между ПРБ и МВР.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд