Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2020 г. и актуализира поименното разпределение на разходите

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф  51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2020 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Районен съд – Варна, Районен съд – Горна Оряховица,  Районен съд – Кърджали, Районен съд – Луковит,  Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Кнежа, Районен съд – Казанлък, Окръжен съд – Търговище, Районен съд – Шумен, Административен съд – Габрово, ВКС, ПРБ и ВСС. Утвърдените средства за основен ремонт са в общ размер на 16 212 414 лв., от които са усвоени 3 883 991 лв.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., с което е възложено на дирекция „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на Комисия „Бюджет и финанси“  и  дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Пленумът на ВСС утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф 51-00 – промяна в инвестиционни намерения и включване на нови обекти, чрез извършване на вътрешно-компенсирана корекция в рамките на параграфа за 2020 г., като общата годишна задача за основен ремонт на ДМА в размер на 15 621 867 лв. остава непроменена.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд