Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедури за възлагане на обществени поръчки за ремонти на съдебни сгради в София и Ихтиман

10 декември 2020 година

Пленумът на ВСС възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедури публични състезания за възлагане на обществени поръчки с предмет:

         - „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. „Драган Цанков“ № 6, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“ при прогнозна стойност до 5 297 559,59 лева без включен ДДС с включени 10% непредвидени разходи;

         - „Проектиране и строително-монтажни работи по основен ремонт на сградата на Районен съд Ихтиман“ при прогнозна стойност до 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди лв.) без вкл. ДДС.

На представляващия Висшия съдебен съвет е възложено да организира и проведе обществена поръчка чрез „събиране на оферти с обява“, с предмет: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ № 185, гр. София“, при прогнозна стойност 250 000 лв. без ДДС или 300 000 лв. с ДДС.

Ремонтът и преустройството на бившата сграда на СРС включва възстановяване на автентичния интериор и външна визия на сградата, създаване на съвременен комфорт на обитаване и условия за експлоатация; пълна промяна или частична реставрация на подови настилки, стенни облицовки, останала автентична дограма на местата, където това се налага, с аналогични материали, близки по технически и естетически параметри до оригинала, както и основен ремонт на вътрешни сградни инсталации.

Обществената поръчка за Районен съд – Ихтиман предвижда изготвяне на инвестиционен проект, извършване на строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на обекта. Основната двуетажна сграда на съда е построена в периода 1939 г. – 1941 г., като до настоящия момент основен ремонт не е правен, а общото ѝ експлоатационно решение е влошено. Към нея са изградени две пристройки през 1994 г., които също не са основно ремонтирани, и са с енергийно неефективни с амортизирани сградни инсталации.

Пленумът на ВСС възложи на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „Български пощи“ ЕАД за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС, за срок от 2 години, на обща стойност до 50 000 лв. без ДДС, с право да го изменя и прекратява.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд