Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленума на ВСС даде съгласие за безвъзмездно управление на активи на МВР – гр. Бяла и на Апелативен специализиран наказателен съд

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Районен съд гр. Бяла да предостави безвъзмездно за управление движима вещ: котел чугунен нафтов и съоръженията към него на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление на МВР гр. Бяла. Решението е във връзка с предстоящото преместване на съда в нова административна сграда, която се отоплява с електрическа енергия.

Пленумът на ВСС даде съгласие, на основание чл. 11, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление активи на Апелативен специализиран наказателен съд, съгласно приложен списък. Решението е във връзка с извършено предаване-приемане на активи от Държавна комисия по сигурността на информацията на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд