Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът измени свои решения за упълномощаване на изборен член на ВСС, който да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени свои решения по протоколи № 30 от 06.12.2018 г., т. 52, № 14 от 18.06.2020 г., т. 46 и № 27 от 05.11.2020 г., т. 63, като определи Вероника Имова – изборен член на ВСС да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“, както и с изпълнението от г-н Боян Магдалинчев, в качеството му на ръководител на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., а в отсъствие на г-жа Имова от следващите по старшинство членове на ВСС“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд