Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС делегира правомощие на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет делегира на комисия „Бюджет и финанси", в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията предоставени й с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от протокол № 2/24.01.2019 г. и по т. 5 от протокол № 2/30.01.2020 г, в периодите когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет, правомощието да приема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт.

За същия период на Комисията  са делегирани права връзка с възлагането, организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 5/27.02.2020 г., т. 13 График на планираните обществени поръчки за 2020 г. на ВСС.

Делегирането на правомощия се отнася за периода след последния Пленум на ВСС през м. декември 2020 г. до първия Пленум на ВСС през м. януари 2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд