Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Радомир

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писмо от административния  ръководител на Районен съд – Радомир, с  приложени споразумителни  протоколи от 01.09.2020 г. с Агенция по вписванията и с ОЗ „Охрана“ – Перник, писма от административния ръководител на Районен съд – Перник и от Главния секретар на АГП, разпредели ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Радомир между Районния съд, Окръжна прокуратура – Перник за нуждите на Териториално отделение Радомир към Районна прокуратура – Перник, ОЗ „Охрана“ – гр. Перник и Агенция по вписванията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд