Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС остави без разглеждане искането на председателя на ВКС за изслушване на главния инспектор на Инспектората към ВСС

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, остави без разглеждане, поради отпаднала необходимост, искането от председателя на Върховния касационен съд за изслушване на главния инспектор на ИВСС по повод статията „Замитане под килима“. Как Инспекторът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие ЦУМ-гейт“, публикувана на 27.11.2020 г. в медията „Свободна Европа“.

Решението е във връзка с постъпилото писмено становище от главния инспектор, в което се съдържат отговори на въпросите, заради които се иска изслушване. В становището на г-жа Точкова е посочено, че информацията в статията и в искането на председателя на ВКС не е вярна; изложени са фактите по случая и е уточнено, че не е налице неизпълнение на влязло в сила решение. Отчетено е, че „след постановяването на решението от 19.11.2020 г. на ВАС, в законовия срок е издадено решение на заместващия главния инспектор, с което е изпълнено влязлото в сила решение № 3941 от 16.07.2020 г. по адм. дело № 12933/2019 г. по описа на АССГ, като е предоставен достъп до обществена информация“.

Във връзка с публикациите в медиите от 08 и 09.12.2020 г. и отвореното писмо на УС на ССБ, към писмото е приложено правото на отговор по случая от главния инспектор до медиите „Свободна Европа“, „Дневник“, „Де факто“, „Медиапул“ и „Сега“, както и решението за предоставяне на достъп до обществена информация и доказателства за предоставянето ѝ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд