Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по предложените от Министерство на правосъдието мотиви във връзка с проекта на позиция на Република България по процедура за нарушение № 2018/0110 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по предложените от Министерство на правосъдието мотиви във връзка с готвения проект на позиция на Република България по процедура за нарушение № 2018/0110 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

През 2018 г. срещу Република България е образувана наказателна процедура от страна на Европейската комисия във връзка с твърдяно от страна на Комисията липса на транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство. След предприети редица стъпки от страна на България на 30 октомври Европейската комисия уведомява страната ни, че все още не са транспонирани следните разпоредби от Директивата:

         - Чл. 4, пар. 2, според който България следва да гарантира възможността за вземане на подходящи мерки при нарушение на задължението заподозрените и обвиняемите лица да не се представят като виновни.

         - Чл. 5, пар. 1, според който България следва да вземе подходящи мерки, за да гарантира, че заподозрените и обвиняемите не са представяни като виновни в съда или пред обществеността  чрез използването на мерки за физическо възпиране.

         Във връзка с констатациите Министерство на правосъдието предлага да бъде защитена позицията на България, че е изпълнила изискванията на цитираните разпоредби от Директива 2016/343 като всеобхватно и изчерпателно са изброени относимите разпоредби от българското законодателство.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд