Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на анализ на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г., както и по проекта на Стратегия за периода 2021 – 2027 г. и пътната карта към нея

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на анализ на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г., проекта на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 – 2027 г. и пътната карта към нея.

Решението ще бъде изпратено на Началника на политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Проектът на Националната стратегия отчита констатациите направени в Доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г., в частта за България, както и обстоятелството, че основните задачи, поставени с документа от 2015 г. се нуждаят от надграждане, което е постигнато с формулиране на по-конкретни цели за следващия стратегически период.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд