Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС допълни списъкът с кандидати за провеждане на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни свое решение по Протокол № 19/23.07.2020 г., т. 59.3, с което са утвърдени списъците на кандидатите за участие в стажове в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа, като включва Георги Видев – съдия в Административен съд – Пазарджик в утвърдения списък на кандидатите за подбор за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека. Стажовете се провеждат в рамките на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Изпълнението на дейност 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека“ по проекта предвижда изпращането на 9 български съдии на стаж в Регистратурата на ЕСПЧ в Страсбург и на 3-ма български магистрати в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа. Процедурата за подбор е открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 14/18.06.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд