Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от извършените одити в Апелативен съд – Велико Търново и Районен съд – Велики Преслав

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършените одитни ангажименти – констатации и изводи за даване на увереност в Апелативен съд – Велико Търново и Районен съд – Велики Преслав, както и дадените препоръки за подобряване дейността в районния съд. Посочените одитни ангажименти са извършени в изпълнение на годишния план за дейността по вътрешния одит за 2020 г. на дирекция „Вътрешен одит“ на ВСС, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2 от 30.01.2020 г. и заповеди на представляващия ВСС – Боян Магдалинчев.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд