Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави права на Комисия „Управление на собствеността“ за вземане на решения в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума

10 декември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет делегира права на Комисия „Управление на собствеността“ в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периода, когато не се провеждат заседания на пленума да приема решения, свързани с организиране управлението и стопанисването на сградния фонд за нуждите на съдебната власт, както и да приема решения за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на капиталовите разходи по параграфи „Основен ремонт на ДМА“ и „Придобиване на ДМА“ в рамките на утвърдената обща годишна задача за 2020 г. в размер на 16 039 007 лв., след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“.

Решено е Комисия „Управление на собствеността“ на първото заседание на Пленума на ВСС да уведоми за взетите решения през периода след последния Пленума на ВСС през м. декември 2020 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд