Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искане за обявяване на конкурс за заемане на щатна длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив

26 януари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искане от Надежда Махмудиева – съдия в  Апелативен съд – София, за обявяване на конкурс за заемане на 1 щатна длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, по реда на чл. 189, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Колегията взе предвид изразеното от Комисията по атестирането и конкурсите становище, че към настоящия момент текущите конкурси за повишаване в длъжност в апелативните съдилища, гражданска и търговска колегия, не са приключили с встъпване в длъжност на назначените кандидати, както и не са изчерпани възможностите за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ по тези конкурсни процедури.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд