Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искане за увеличаване на щатната численост на Районен съд – Тутракан

26 януари 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искане от административния ръководител – председател на Районен съд – Тутракан, за увеличаване щатната численост на съда с 1 длъжност „съдия“. Колегията взе предвид статистическите данни за последните 5 години, които показват, че действителната натовареност по щат на двамата магистрати в Районен съд – Тутракан, е около средната за страната, което не налага разкриването на нова бройка в този съд, поради което и искането за увеличаване на щатната численост на този орган на съдебната власт се явява неоснователно.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд